Satori

Mgr. Jitka Blahůšková Fajfrová

Józe se věnuje od svých šestnácti let. Hudba ji provází od kolébky, pochází z muzikantské rodiny. Hraje na klasické i etnické hudební nástroje a zpívá ve skupině Mantra Ánanda Band. Na UK FHS v Praze absolvovala CP Etnomuzikologie a napsala dvě diplomové práce o muzikoterapii. Je spoluzakladatelkou první české muzikoterapeutické organizace (ČAMAD – dnes CZMTA, kde do r. 2013 působila v radě asociace). Dále zkoumá terapeutické účinky zvuku. Vyučuje anglický jazyk. Aktuálně je cvičitelkou jógy v systému JvDŽ s mezinárodním certifikátem. Ve spolupráci s kolegy cvičiteli a psychoterapeuty pořádá pravidelné večery s mantra jógou, víkendové semináře a seberozvojové akce.
Kontakt: jitka.fajfrova@gmail.com