Satori

Mocná síla vnitřního postoje

Oproti tomu druhý může upadat do depresí, situace je pro něj náročná, až traumatizující. Do života si dále odnáší na duši bolavou stopu. Co je přesně to, co předurčuje naši schopnost zvládat životní události? A proč se nám některé situace dokola opakují?

Jako lidé jsme kompaktní, jedinečné bytosti, utvořené z fyzického, emočního a mentálního světa. Náš svět v mnohém závisí na našich předchozích zkušenostech, které nám tvoří filtr na očích. Přes filtr vidíme a vnímáme opakující se situace podobně tak, jak se vyvíjely v minulosti. Docházíme do momentu, kdy se popadáme za hlavu a říkáme si: „Proč se mi tohle pořád děje? Se mnou je něco špatně, že se mi toto pořád opakuje.“  Většina lidí zná tyto otázky na vlastní kůži a jsou spojené s frustrací, smutkem, hněvem…

Opakující se situace si představme jako kroužky řetízku, napojené jeden na druhý. Když bychom jednotlivé kroužky prozkoumávali a došli až k prvopočátku, narazili bychom na prvotní situaci, kde se utvořil jakýsi názor na sebe sama, okolí a svět: „Já jsem takto, ostatní na mě reagují tímto způsobem a znamená to toto…“ Vytvořil se otisk – vzorec, který se vpil do našeho bytí a my jej mylně spojujeme se svou identitou. V případě, že nám tento vzorec už ničím neslouží, je nám to připomenuto tím, že se situace opakuje. Není to z důvodu trestu, že jsme udělali něco špatně, ale z důvodu, abychom v sobě přepsali názor – způsob smýšlení a vnímání. Změnili svůj postoj .

Stejně jak se střídá den s nocí, tak naším životem míjí události příjemné a nepříjemné. Je to přirozený průběh bytí. Pokud však uvnitř máme přesvědčení, že se chceme vyhnout náročným situacím, protože chceme být pouze šťastní, pak se nám život bude zdát těžký a nespravedlivý. Může se dokonce stát, že se začneme obviňovat, že jsme dovolili, aby k náročné situaci došlo. Tento postoj je pro nás velmi zraňující. Takovýmto uvažováním si přidáváme další závaží na svá ramena a přicházíme tak o potřebnou sílu na zvládnutí komplikované situace. Neberme proto tyto etapy jako destruktivní, či jako formu trestu za něco, co jsme udělali, nebo neudělali.

Náročné období jsou pro nás cenné životní lekce, zkoušky, díky kterým se stáváme pevnější sami v sobě a v souladu se svojí integritou. Je to čas, kdy si uvědomujeme, kdo jsme. Tím že procházíme ohněm, poznáváme sami sebe a učíme se vymezovat oproti okolnímu světu. Vše se děje proto, abychom posílili, vyrostli, stali se více sami  sebou. Je to jako když zahradník ostříhá nádhernou růži, aby její stonek zesílil a v budoucnu krásně kvetla.

V čem se tedy postoje dvou lidí liší? Klíč leží v našem vnitřním přesvědčení, zda mám, či nemám v dané situace svoji vnitřní sílu (moc) pevně v rukou, nebo je mimo mě.

  1. Postoj „mám svoji moc“ – vychází z vědomí naší vlastní vnitřní síly a přesvědčení, že mohu situaci ovlivnit, že si můžu ZVOLIT (např. odejít z nepříjemného prostředí, změnit práci; volbou je také možnost vše přijmout, jak je). V podstatě, jsem si vědom náročnosti situace, nepopírám ji, ale vnímám sebe, že JSEM OK a já si volím své kroky.

 

  1. Postoj „nemám moc“ (pocit oběti) – všichni známe ty dotěrné myšlenky: „Proč se to děje zase mě?“, „Co je se mnou špatně?“ „Tohle se mi děje pořád.“ Kořeny těchto myšlenek jsou v pocitu, že svět, lidé a situace mají sílu nade mnou a já to nemůžu ovlivnit. Vnímám sebe, že NEJSEM OK.

 

 

CVIČENÍ NA ZMĚNU POSTOJE Z „NEJSEM OK“ NA „JSEM OK“

Vybavte si jednu opakující se událost. Zmapujte si, co přesně se vám děje a sepište si některé z podobných událostí ve vašem životě.
Napište si všechno co se týká vás i okolí… jak se cítíte, co vám okolí činí… a jaký je pro vás výsledek z celé situace. Jak se cítíte.

Nyní vypusťte všechny obviňující pocity vůči okolí a zaměřte svoji pozornost zcela na sebe a na to, co se mám na této situaci naučit JÁ. Co je to, co je pro mě v této události důležité a co je třeba změnit?

Poté prociťte, jakým vnitřním postojem jste si způsobili, že jste se při původní situaci cítili, jak jste se cítili. Toto pak vezměte k sobě dovnitř do těla a zkuste vše hluboce přijmout a odpustit. (Toto je pokročilá technika, ale pokud se vám podaří přejít přes vlnu odporu k sobě ke skutečnému přijetí a odpuštění, je to obrovská výhra).

Na závěr si představte, jak se cítíte v novém postoji a jak byste si přáli se v podobné situaci cítit. Zapojte do toho závěru, co vám přišlo, že se ze situace máte naučit. Opět tento pocit nechejte prosáknout z hlavy do celého těla.

 

Všichni se ocitáme denně v situacích, kde se cítíme „při moci“ a pak zase zažíváme pocit oběti. Jsme lidé. Ve svém životě se budeme potkávat s oběma polaritami. Je důležité si uvědomit, která z nich mi dává pocit síly, že stojím za sebou a která mě naopak o ni připravuje. Řešení neleží ve změně okolí, jejich chování, ale v korekci mého postoje. Okolí se tomu až téměř magicky přizpůsobí.

Až se vám podaří jednou zakusit změnu postoje a najdete si třeba i svůj vlastní postup, uvědomíte si, že již takto budete umět vyladit každou další opakující se událost ve vašem životě. A tato vaše zkušenost vám bude vašim darem pro váš osud, který držíte ve svých vlastních rukách.

Mgr. Jana Purandevi Huberová