Satori

Souhlas se zpracováním vyplněných kontaktních údajů pro účely doporučení objednávky

Přihlašovatel souhlasí se zpracováním vyplněných kontaktních údajů – jména a příjmení/názvu organizace + IČO, přesné adresy, e-mailu a telefonu – pro účely magazínu Satori. Tyto účely se týkají distribuce, prodeje a informování o akcích magazínu Satori a informací s tím souvisejících.

Data budou uchovávána vydavatelem časopisu Satori po dobu přetrvávající spolupráce, smlouvy nebo objednávky. Objednávka může být e-mailem, telefonem, dopisem nebo osobním sdělením objednavatele. Objednávka bude završená doručením všech objednaných zásilek. Neuvede-li vlastník kontaktních údajů jinak (např. při prodloužení kupní smlouvy novou objednávkou nebo žádostí o doručování jiných informací nebo při rozvázání spolupráce), končí doručením poslední objednávky právo vydavatele časopisu Satori dále disponovat s kontaktními údaji objednavatele. Kontaktní údaje budou uchovávány výhradně pro účely smlouvy mezi vydavatelem časopisu Satori a přihlašovatelem.

V případě podezření, že jsou kontaktní údaje objednavatele zpracovávány v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) nebo v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), má objednavatel právo neumožnit kontaktní údaje k dispozici vydavateli časopisu Satori a stěžovat si u Úřadu pro ochranu osobních údajů.