Satori

Jóga jako cesta k sebepoznání

Systém Jóga v denním životě založil indický Mistr jógy paramhans svámí  Mahéšvaránanda, který ve svém učení vychází z tisícileté indické tradice vědy jógy. Během svého dlouholetého působení v západních zemích se důkladně seznámil se způsobem života lidí v moderní civilizaci a s ohledem na jejich potřeby navrhl komplexní systém, který je vhodný pro každého člověka bez ohledu na věk a fyzické či duševní předpoklady. Klade důraz na kvalitu životního stylu s respektem ke všem kulturám a vyznáním. Tento systém je v mnoha zemích součástí školní výuky a univerzitních programů. Využívá se ve sportovních klubech, rehabilitačních centrech, lázních i nemocnicích.

Autor systému předává poznání jógy zájemcům na celém světě. Navržená cvičení působí komplexně na tělo, mysl, vědomí a duši a uvádějí je do rovnováhy. Systém se skládá z tělesných cvičení, relaxace, dechových cvičení, meditace, očistné techniky a doporučení k životosprávě. Pravidelná praxe posiluje zdraví a zvyšuje odolnost vůči nemocem a škodlivým vlivům prostředí.

 

Vědomý pohyb jógových cviků

Tělesná cvičení příznivě působí na svaly, klouby, dech, oběhový, nervový a lymfatický systém, na všechny orgány a žlázy. Tím ovlivňují zároveň mysl, psychiku a stav energie v celém těle. Mnohá cvičení jsou odvozená od přirozených pohybů a pozic zvířat. Některé cviky vycházejí z pozorování, jak si zvířata sama pomáhají v případě onemocnění. Jógovým cvičením docílíme blahodárného a všestranného účinku na celý organismus. Pohyb není mechanický, ale je uvědomělý a provádí se v souladu s dechem. Systém cvičení je seřazen postupně od jednoduchých přípravných pozic k pokročilejším a obtížnějším, aby nedocházelo k přetížení svalů či zranění.

 

Signály těla vnímáme v relaxaci

Součástí systému je relaxace, která rozvíjí schopnost vnímat tělo a jeho signály. Relaxace snižuje stres a vnitřní napětí, napomáhá k rozvoji sebedůvěry a koncentrace. Umění relaxace získané v průběhu cvičení využijeme prakticky i v běžném životě, naučíme se efektivněji pracovat s výdejem energie. K pročišťování podvědomí a regeneraci jóga využívá hlubokou relaxaci (stav na pomezí spánku a bdělosti), očistné techniky a speciální koncentrační techniky.

 

Význam hlubokého dýchání

Dechová cvičení rozšiřují kapacitu plic, podporují látkovou výměnu, prokrvení těla a tělesnou kondici, pročišťují a detoxikují celý organismus. Díky speciálním dechovým technikám se učíme plnému prohloubenému dýchání do břicha a celého hrudníku, které je přirozené, ale u většiny lidí dnes velmi vzácné. Pozorováním dechu zároveň sledujeme kvalitu a hladinu energie v celém těle. Při dýchání plynule střídáme nádech, výdech a krátké zadržení dechu. Platí pravidlo, že výdech by měl být přibližně dvakrát delší než nádech. Ve stresu, při napětí nebo strachu se dech zrychluje a stává se povrchnějším. Proto je důležitá fáze uvolnění, aby dech mohl hluboce plynout.

 

Učíme se Meditovat

Meditací se dostáváme blíže sami k sobě, učíme se objektivně hodnotit své vlastnosti a postoje. Do myšlenek a pocitů vnášíme klid a harmonii. Posilujeme schopnost samostatně řešit problémy a úspěšně komunikovat s okolím.

V józe se učíme mít mysl a smysly pod kontrolou, abychom ovládali my je a ne ony nás. K tomu nám pomáhá pročišťování myšlenek a smyslů a sebeanalýza. Negativní myšlenky a strach vytvářejí nerovnováhu v tělesných a nervových funkcích a stávají se příčinou mnoha nemocí. Základem duševní pohody je pozitivní myšlení, vnitřní svoboda, spokojenost a zdravé sebevědomí. Pozitivní myšlenky jsou velmi důležité, jak smýšlíme, tak se i cítíme. V meditaci pronikáme do podvědomí, které je původcem našich přání, komplexů, vzorů chování a předsudků. Toto cvičení nás vede k poznání sebe sama, jací jsme a proč, pomáhá nám k přijetí sebe sama a rozvíjí nás. Z tohoto pochopení krystalizuje moudrost, pozitivní intelekt a schopnost správného rozhodování. Umožňuje nám překonat špatné vlastnosti a návyky, a tím nám pomáhá lépe zvládnout životní problémy.

Základním principem jógy je neubližování a láska ke všem bytostem. S tím je spojeno i vegetariánství, které má při plnohodnotném stravování příznivý vliv na zdraví celého organismu.

 

Pro koho je cvičení určeno?

Jógu v denním životě mohou cvičit všichni, a když budou postupovat krok za krokem, pozitivně se to odrazí na kvalitě jejich života. Ti, kteří mají pohybová, zdravotní či jiná omezení, mohou využít sestavy cviků, které různá omezení zohledňují a cíleně působí na oblast, kterou je třeba posílit či zregenerovat. Pro tyto účely je speciálně navržená jóga proti bolestem zad, jóga při diabetes, jóga při vysokém krevním tlaku, jóga pro děti a další.

 

Vzpřímená záda a dech

Jóga proti bolestem zad vznikla na základě dlouhodobé spolupráce paramhans svámího  Mahéšvaránandy se západními lékaři a fyzioterapeuty. Pravidlem systému je plynulý postup podle náročnosti cviků, takže se na každé následující obtížnější cvičení dostatečně připravujeme jednoduššími cviky. Posloupnost prováděných cviků zaručuje i celistvější účinek. Některá cvičení můžeme provádět třeba v rámci pracovní přestávky. Nedílnou součástí cvičení je hluboké dýchání. Na kvalitu dýchání má vliv i správné držení těla. Významná část fyzioterapeutických cviků má svůj původ v józe.

 

Příčinám nemocí se lze vyhnout

K nejčastějším civilizačním onemocněním současného člověka se řadí vysoký krevní tlak, mrtvice, srdeční infarkt a diabetes mellitus. Jednou z hlavních příčin je nadměrný fyzický a psychický stres a také špatná životospráva. Dlouhodobá nerovnováha a úbytek energie v těle se negativně projevuje nemocí. Způsob dýchání má přímý vliv na srdeční činnost. Rychlý dech zrychluje puls, pomalým, hlubokým dechem můžeme dosáhnout jeho zklidnění. Na srdeční činnost mají přímý vliv naše myšlenky, pocity a stav celého těla. Dechová cvičení harmonizují nervový systém. Konkrétními sestavami cvičení se doplňuje a vyrovnává energie v nejohroženějších oblastech těla. Fyzická a dechová cvičení a také meditace působí pozitivně na buňky, které produkují inzulín a dostávají pod kontrolu faktory vedoucí k onemocnění.

 

S jógou mohou začít i děti

Cvičení jógy pro děti je přizpůsobeno věku dětí, cvičit můžeme již s kojenci. S malými dětmi cvičí současně i jejich rodiče a je to čas, který spolu příjemně prožívají. Cvičení dětí je dynamičtější, ale nesmí dojít k přetížení nebo jednostrannému zatížení dětského organismu. Jógu mohou cvičit všechny děti. Jednotlivé cviky může doprovázet hra, pohádka nebo říkanka. Jednoduchá dechová cvičení začínají děti cvičit od šesti let. Pro děti, které jsou sportovně aktivnější, je jóga vhodným doplňujícím cvičením, jež podporuje harmonický vývoj celé svalové soustavy. Cvičení zklidňuje, přináší dětem nové podněty, učí je soustředění a schopnosti se uvolnit. Pohybově méně aktivní děti si navíc nenásilnou formou posílí svaly a podpoří zdravý vývoj s pozitivním přístupem k životu. Jóga posiluje sebedůvěru dětí, všestrannost a radost ze cvičení. Příznivý vliv na vývoj dětí má cvičení jógy maminek již v těhotenství.

Cvičení pro těhotné ženy vyžaduje individuální přístup a odborné vedení. Některé obtížnější pozice se vynechávají.

U jógy vždy platí, že kvalita cvičení je mnohem důležitější než to, kolik cviků odcvičíme.

Text: Ing. Monika Sommerová

Zdroj: Paramhans svámí Mahéšvaránanda,

Systém Jóga v denním životě